Produkt­ansvars­forsikring

Som leverandør af kreaturer og/eller grise til Danish Crown har du mulighed for at tegne din produktansvarsforsikring i forsikringsselskabet if. Vær opmærksom på, at forsikringen kun gælder for leverancer til Danish Crown.

En produktansvarsforsikring skal:

  • Sikre dit ansvar for skader og tab, der påføres Danish Crown-koncernen, fra slagtedyret ankommer til slagteriet.
  • Forsikringssum på min. 5.000.000 kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår.
  • Selvrisiko pr. skade på 40.000 kr.
  • Forsikringsperioden er 1-årig og præmien forfalder til betaling ved første leverance efter den 1. april.
  • Betalingen opkræves af Danish Crown via afregningen, på vegne af if.
  • Der sker ingen refusion af præmie ved ophør.

Du kan se præmier og forsikringsbetingelserne i menuen øverst på siden.

Præmierne er inklusiv administration og stempelafgift og gælder den samlede årlige leverance. Antallet gælder den samlede leverance til Danish Crown af kreaturer.

Hvis du leverer både kreaturer og grise, skal du bruge dette link