Forsikringspræmie - 2024/2025

Præmien for den enkelte producent fastsættes ud fra årligt antal leverede dyr i de forudgående 12 måneder. For nye producenter anvendes budgetteret leverance for de først år.

Præmiekategorier

Forsikringspræmien fremgår af dit forsikringscertifikat, men der gælder i 2024/2025 følgende kategorier:

0 - 100 kreaturer  DKK  75
101 - 500 kreaturer  DKK  135
501 + kreaturer  DKK  235

Præmierne herover indeholder skadesforsikringsafgift og administrationshonorar til Marsh.